Tukuma 3. pamatskola – Tukuma novada sakoptākais īpašums 2023

Ar lielu lepnumu paziņojam, ka Tukuma 3. pamatskola ir ieguvusi Tukuma novada sakoptākā īpašuma apbalvojumu.

  Vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās mūsu skolas apkārtnes uzturēšanā un uzkopšanā.

   Šis apbalvojums ir atzinība mūsu kolektīva ciešajai sadarbībai, mūsu audzēkņu centībai un aizrautībai par vides sakoptību. Tas apliecina mūsu apņemšanos saglabāt un attīstīt Tukuma novada videi draudzīgu un pievilcīgu mācību vidi.  

  Mēs esam lepni un pateicīgi par šo goda zīmi un uzņemsimies atbildību turpināt rūpēties par mūsu īpašumu un mūsu apkārtni!