Skolas vēsture

Pirmās krievvalodīgās skolas Tukumā izveidojās 19.gs. sešdesmitajos gados. Kā pirmā šāda skola1866.gadā savu darbību sāka Tukuma – Talsu pareizticīgo Nikolaja brālība. Skolā mācīja tādus priekšmetus kā ticības mācību, latviešu valodu, krievu valodu, aritmētiku, vēsturi, ģeogrāfiju, dabas mācību, dziedāšanu, rokdarbus meitenēm un slāvu valodas lasīšanu. 19.gadsimta 90.gadi bijusī Kijevas divklasīgās meiteņu skolas priekšniece Aleksandra Petrova, kas Tukumā nodibināja sieviešu proģimnāziju. 1915.gada pavasarī Pasaules kara laikā Tukuma sieviešu ģimnāziju slēdza. Lielākā daļa pedagogu aizbrauca, pilsētā palika daži skolotāji – tukumnieki.
     Vasarā skolotāji no A. Petrovas saņēma aicinājumu Gatčinā atvērt Tukuma ģimnāziju. Uz turieni devās gan skolotāji, gan skolnieces – tukumnieces. Tomēr A. Petrovai neizdevās panākt, lai ģimnāzija darbotos ar savu agrāko nosaukumu „Tukuma ģimnāzija”. Oficiāli tā saucās „Gatčinas privātā sieviešu ģimnāzija” un tā darbojās līdz 1918.gadam. 
      Tukuma nepilnā krievu vidusskola tika veidota 1945.gadā ēkā Raiņa ielā, kur tagad atrodas Tukuma Raiņa 1.vidusskola. Pirmos gadus tā pastāvēja kā Tukuma septiņgadīgā skola Nr. 2, bet jau pēc gada kā Tukuma 2.vidusskola. Mācības skolā notika divās maiņās – vienā maiņā mācījās latviešu skolēni, otrā – krievu skolēni. 1951.gadā skola kļuva par pilno vidusskolu. Tajā mācības sāka 347 skolēni. Krievvalodīgo skolēnu skaita palielināšanās bija iemesls, lai sāktu domāt par jaunas skolas ēkas būvniecību. Jaunajā ēkā (kas tagad atrodas Lielajā ielā 18) skolēni darbu sāka 1952./1953. mācību gadā – toreiz uz 1905.gada ielas ēkā Nr. 21, ar nosaukumu Tukuma 2.vidusskola.
      Sakarā ar skolēnu skaita palielināšanos 1970.gadā šajā ēkā mācības līdz 1990.gadam turpināja pamatskolas skolēni. Savukārt vidusskolēni mācījās Tukuma 2.divplūsmu vidusskolā. Ēka 1905.gada ielā 21 saucās par Tukuma 2.astoņgadīgo skolu. Deviņu klašu pamatskolas izglītība bija nākošais iemesls skolas nosaukuma maiņai, un no 1991.-1993.gada 01.07.tā saucās par Tukuma 2.pamatskolu. 1993.gada 6.maijā Tukuma pilsētas Tautas deputātu padome nolēma veikt Tukuma pilsētas skolu un bērnudārza tīklu reorganizāciju un ar 1993.gada 1.jūniju izveidot Tukuma 2.vidusskolu ar latviešu mācību valodu un Tukuma 3.vidusskolu ar krievu mācību valodu. No 1993.gada skolas nosaukums nav mainījies. Galvenā ēka, kurā mācības apgūst 5.-12.klašu skolēni atrodas turpat, tikai sakarā ar ielu nosaukumu maiņu tās adrese ir Lielā iela 18. Sākumskolas ēka no 1993.-1998.gadam atradās Spartaka ielā 2, bet no 1998.gada – Lielajā ielā 31.
      Mūsu skolas direktori – Aleksandrs Koršakovskis, Sergejs Kovaļišins, Nikolajs Solncevs, Nikolajs Zatevahins, Pāvels Liepiņš, Andrejs Kočetkovs, Ēriks Lukmans, Iveta Safranoviča,Aina Kovaļenoka, šobrīd skolu vada direktore Zane Selivanoviča.