Ekoskolu Rīcības dienas

Kā rīkoties, lai ierobežotu klimata pārmaiņas? Ko darīt, lai līdz 2030. gadam pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta?     Par šiem un vēl citiem jautājumiem Rīcības dienu ietvaros no 15.līdz 28. novembrim visā Latvijā aizdomājās ap 36000 bērnu un jauniešu no vairāk kā 120 izglītības

LASĪT TĀLĀK...

Izstāde 18. novembrim

Novembrī, kad valsts dzimšanas dienas noskaņās rit visa dzīve, arī mūsu skolā norit daudz interesantu pasākumu, kas veido piederību savai tautai, skolai un ģimenei, gan attīstīta cieņu pret valodu, mīlestību un pret katru darbu, ko darām. Latvijas valsts lepojas arī ar bagātīgu un neatkārtojamu folkloras un tradīciju mantojumu, kas mūsdienās

LASĪT TĀLĀK...