Bibliotēka

Tukuma 3.pamatskolā skolēniem, vecākiem, pedagogiem un visiem skolas darbiniekiem pieejama skolas bibliotēka. Skolas bibliotēkā pieejams plašs lasāmo un mācību grāmatu klāsts. Skolas bibliotēka piedāvā jaunāko bērnu literatūru lasīšanai lasītavā un mājās.

Bibliotēkas sniegtās iespējas:

  • Daiļliteratūra: proza, dzeja, dramaturģija (maziem un lieliem);
  • Tematiskā literatūra: nozaru literatūra;
  • Uzziņu literatūra: vārdnīcas, enciklopēdijas, seriālizdevumi;
  • Konkrētas informācijas meklēšana un atlase;
  • Mācību grāmatas un metodiskā literatūra;
  • Audio un video materiāli (skolotājiem);
  • Periodika: avīzes un žurnāli.
  • Galda spēles.
  • Kopēšana, izmantojot apmeklētāja papīru.
  • Bezmaksas wi-fi internets.

Ar sveicieniem,

skolas bibliotekāre Zoja Tarasenko.