Tukuma 3. pamatskolas Ekoskolas aktīvisti apmeklē SIA “Tukuma ūdens”

Šodien Tukuma 3. pamatskolas Ekoskolas aktīvisti apmeklēja SIA “Tukuma ūdens”, lai iepazītos ar ūdens attīrīšanas procesu un uzzinātu vairāk par uzņēmuma darbību.

Ekskursijas laikā skolēni varēja apskatīt ūdens ieguves vietas, ūdens attīrīšanas iekārtas un laboratoriju, kurā tiek veiktas ūdens kvalitātes kontroles analīzes. Ekoskolas aktīvisti ne tikai uzzināja par ūdens attīrīšanas procesa posmiem, bet arī iepazina dažādas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas dzeramā ūdens iegūšanai.

Uzņēmuma SIA “Tukuma ūdens” speciālisti pastāstīja skolēniem par ūdens attīrīšanas procesa posmiem, kā arī par to, kā tiek nodrošināta ūdens kvalitāte. Skolēni varēja uzdot jautājumus un uzzināt detalizētāku informāciju par ūdensapgādes sistēmu Tukuma pilsētā.

Ekoskolas aktīvisti ne vien atzina ekskursiju par informatīvu un interesantu, bet arī izcēla tās pozitīvo ietekmi uz savu izpratni par ūdens attīrīšanas procesu un ūdens resursu nozīmi. Viņi uzsvēra, ka iegūtās zināšanas un pieredze būs vērtīgs ieguldījums prezentācijas izveidē Pasaules ūdens dienas aktivitātēm skolā, ļaujot efektīvāk informēt un iesaistīt citus skolēnus šajā svarīgajā tēmā.

Ekoskolas aktīvisti:

  • Alise Zamberga: “Es uzzināju, ka ūdens attīrīšanas process ir sarežģīts un ilgs. Ir svarīgi rūpēties par ūdens resursiem, lai mums vienmēr būtu pieejams tīrs un dzerams ūdens.”
  • Artūrs Volodkevičs: “Man bija interesanti apskatīt ūdens attīrīšanas iekārtas un uzzināt, kā tās darbojas. Es ieguvu daudz jaunas zināšanas par ūdeni.”
  • Lelde Zariņa: “Es domāju, ka ir svarīgi izglītot cilvēkus par ūdens resursu nozīmi un to, kā tos saudzēt. Es pastāstīšu par šo ekskursiju saviem draugiem un ģimenei.”

SIA “Tukuma ūdens” ir uzņēmums, kas nodrošina ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumus Tukuma pilsētā un Tukuma novadā. Uzņēmums ir dibināts 1991. gadā un ir viens no lielākajiem ūdensapgādes uzņēmumiem Latvijā.

Pasaules ūdens diena ir starptautiska diena, ko ievēro 22. martā. Šīs dienas mērķis ir pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un veicināt ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu.

Mājupceļā skolēni, rūpējoties par apkārtējo vidi, iesaistījās atkritumu vākšanā, tādējādi apliecinot savu atbildīgo attieksmi pret dabas resursiem.