Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība Tukuma 3.pamatskolā

(skolotāju – skolēnu – vecāku loma un atbildība) Skolotāja loma un atbildība  Skolēna loma un atbildība Vecāku loma un atbildība Plāno attālinātās mācīšanās darbu katrai mācību stundai (tēma, sasniedzamais rezultāts – SR, apraksts ar stundā veicamajiem darbiem, atgriezeniskā saite – AS). Patstāvīgi plāno savu mācīšanos un veido savu dienas kārtību

LASĪT TĀLĀK...

Par attālinātu mācību procesa norisi Tukuma 3.pamatskolā un pirmsskolas grupās

Mācību process notiek attālināti sākot ar 2020.gada 23.martu (1. – 9.klašu posmā, pirmsskolas grupām “Ezīši” un “Cālīši”). Mācību stundas un nodarbības pirmsskolā notiks pēc noteiktā stundu un nodarbību saraksta, kas pieejams e-klase.lv (sadaļā dienasgrāmata). Vispārējā komunikācija un saziņa ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem tiek nodrošināta izmantojot: e.klase.lv, sms, whatsapp, telefoniski.

LASĪT TĀLĀK...

Attālinātās mācīšanās procesa norise Tukuma 3. pamatskolā

Cienījamie vecāki, skolēni un pedagogi! Tukuma 3. pamatskolā mācības klātienē no 2020.gada 13.marta nenotiek! Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 13.marta līdz 14.aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un mācības notiek attālināti. Saziņai izmantojiet e-klasi un e-klases pastu, kā oficiālo saziņas platformu, lai

LASĪT TĀLĀK...

Informācija par skolēnu uzņemšanu 1. klasē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 17.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim vecāki var attālināti iesniegt iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē. Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Tukuma 3.pamatskola, Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101 vai nosūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi:

LASĪT TĀLĀK...

Informācija skolēniem un vecākiem

Pamatojoties uz rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu “Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.”, ar  13. martu Tukuma 3. pamatskolā tiek pārtraukts mācību process klātienē.  Plašāka informācija:  MK 12.03.2020. rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

LASĪT TĀLĀK...

Jauno profesiju karuselis

6. martā mūsu skolā viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede, lai kopīgi ar 7., 8. un 9. klašu skolēniem pārrunātu aktuālos jautājumus par nākotnes profesijas izvēli.  Septītās un astotās klases skolēni piedalījās nodarbībā „Jauno profesiju karuselis”. Interesantākais uzdevums, kā vēlāk atzina skolēni, bija veikt darbu grupās, radot jaunas profesijas. Vēl tika

LASĪT TĀLĀK...

Ceļojums skaņu pasaulē

9.martā Latvijas skolas somas ietvaros Tukuma 3. pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem tika piedāvāta muzikāli izzinoša programma „Ceļojums skaņu pasaulē”. Šajā ceļojumā bija dzirdamas dažādu komponistu harmoniskās krāsas solodziedājumos balsij un klavierēm: romantiskas noskaņas franču komponistu Ž.Masnē, Š.Guno, Ž.Bizē, itāļu komponistu Dž.Pučīni, I.Katalāni ārijās, kā arī latviešu tautas dziesmās un latviešu

LASĪT TĀLĀK...

SMU CITS BAZĀRS, Pavasaris 2020

Tirdzniecības centrā Domina Shopping 2020. gada 7. martā no plkst. 11:00 līdz 18:00 norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums CITS BAZĀRS pavasarī. Tukuma 3. pamatskolu šajā pasākumā pārstāvēja SMU “LAITHING”, piedāvājot iegādāties stilīgus atstarotājus. Paldies skolotājai Lailai Matīsai,

LASĪT TĀLĀK...

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu teātru kolektīvu izrāžu, mazo formu uzvedumu un skolēnu skatuves runas konkurss

3. martā Slampes kultūras pilī norisinājās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu teātru kolektīvu izrāžu, mazo formu uzvedumu un skolēnu skatuves runas konkurss. Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 6. klases skolniece Sana Mikuļčika un 8. klases skolniece Karīna Zariņa. Lai gan meitenes šādā konkursā piedalījās pirmoreiz, un satraukums bija

LASĪT TĀLĀK...

Vecāku diena 2020

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz pavasara VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 12.martā no plkst.17.00 līdz 19.00. Dienas kārtība: 17.00-19.00  – vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar: – klases audzinātāju, – priekšmetu skolotājiem, – skolas administrāciju.             

LASĪT TĀLĀK...