Informācija par skolēnu uzņemšanu 1. klasē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 17.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim vecāki var attālināti iesniegt iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē. Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Tukuma 3.pamatskola, Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101 vai nosūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi: [email protected]

          Elektroniski iesniegtie dokumenti derīgi bez elektroniskā paraksta.

Tukuma 3. pamatskolas administrācija