Izglītības programmas

Tukuma 3.pamatskolā īstenotās izglītības programmas:

 

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods – 01011111) Īstenošanas vieta – Lielā iela 31, Tukums
Pamatizglītības programma (programmas kods – 21011111) Īstenošanas vieta – Lielā iela 18, Tukums

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)

Īstenošanas vieta – Lielā iela 18, Tukums