Misija, vīzija, vērtības

Tukuma 3.pamatskolas misija:
Tukuma 3.pamatskolā tiekas cilvēki, kas iedvesmo, papildina un izglīto viens otru, veicinot personīgo un kolektīvo izaugsmi.

Tukuma 3.pamatskolas vīzija:
Cieņpilna, atbildīga, uz sadarbību vērsta skolas saime, kas tiecas uz inovatīvu un izaugsmi veicinošu mērķu realizēšanu.

Tukuma 3.pamatskolas vērtības:
CIEŅA, SADARBĪBA, ATBILDĪBA.