Kontakti

Kontaktinformācija

Adrese:
Tukuma 3.pamatskola
Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads LV- 3101
Tālr. 63122337, 26606473
e-pasts: 3.pamatskola@tukums.lv

Skolas rekvizīti:

Tukuma 3.pamatskola
Reģ. Nr. 90000031809
Lielā iela 18, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101
A/S „Swedbank”
LV61HABA0551020651577

 

Saziņai:

Direktores p.i. Svetlana Hadakovska svetlana.hadakovska@tukums.lv 27022414
Direktores vietniece izglītības jomā Aiga Jansone aiga.jansone@tukums.lv
Pirmsskola 29391569
Saimniecības pārzinis Viktors Borunovs 29390267
Audzināšanas darba un interešu izglītības koordinators Aiga Jansone aiga.jansone@tukums.lv
Ārpusstundu darba koordinators Inna Kukša innakuksa@inbox.lv
Interešu izglītības koordinators Ita Vītiņa ita.vitina@inbox.lv
Medmāsa Zenta Raciņa zentar@inbox.lv 26326295
Sociālais pedagogs Anda Mālmane anda.malmane@inbox.lv 26569904
Speciālais pedagogs Liene Stepiņa lienesstepina@gmail.com
Lietvede Agnese Zvirgzdiņa agnese.zvirgzdina@tukums.lv 63122337/ 26606473
Grāmatvede Gita Kļava gita.klava@tukums.lv
Skolas ēdnīca
20302264