Sasniegumi 2020./2021. m. g.

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

 

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi interešu izglītībā