Sasniegumi 2023./2024. m. g.

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

 

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi interešu izglītībā 

Pulciņa nosaukumsKonkurssDarba autors, darba nosaukums, vērtējumsPedagogs