Pedagogi

Mūsu skolas pedagogi: 

Mūsu skolas pedagogi:
Svetlana Hadakovska – direktores p.i.
Andra Ermansone – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Elizaveta Amiton – mūzikas skolotāja
Madara Godina – pirmsskolas skolotāja, “Ezīšu” audzinātāja
Aiga Jansone – direktora vietniece, matemātikas skolotāja, 8. b klases audzinātāja, “Klašu audzinātāju MK” vadītāja
Aija Jurševica – 2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, “Sākumskolas metodiskās komisijas” vadītāja
Ilze Kalniņa – 5. – 9. klašu vizuālās mākslas skolotāja
Inna Kukša – ārpusstundu darba koordinators, 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Gunita Kūla – 1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Ilze Grīvstāne – vēstures  un sociālo zinību skolotāja
Oskars Laugalis – informātikas skolotājs
Aira Magere – pirmsskolas skolotāja, “Cālīšu” audzinātāja
Laila Matīsa – “Ekoskolas” koordinators, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāja, “Kultūras izpratnes, pašizpausmes mākslas, veselības un fizisko aktivitāšu MK” vadītāja
Ingūna Mažule – pirmsskolas skolotāja, “Ezīšu” audzinātāja
Anda Mālmane – sociālais pedagogs
Laura Meijere-Raģe – latviešu valodas, literatūras un dabaszinību skolotāja, 7. klases audzinātāja
Egils Neihofers – zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 1.- 4. klašu vizuālās mākslas skolotājs
Jeļena Orlova – sporta skolotāja
Vilnis Prancāns – zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Vikija Riekstiņa – logopēds
Liene Sniķere – angļu valodas skolotāja
Liene Stepiņa – speciālais pedagogs, “Atbalsta personāla “komandas vadītāja, 6. klases audzinātāja
Elīna Štariene – pirmsskolas skolotāja, “Cālīšu” audzinātāja
Zoja Tarasenko – ģeogrāfijas un vācu valodas skolotāja, bibliotekāre, 5. klases audzinātāja
Ita Vītiņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.a klases audzinātāja, interešu izglītības koordinators, “Valodu, sociālo un pilsonisko jomu MK” vadītāja
Natālija Volkonovska – angļu valodas skolotāja
Svetlana Votinova – krievu alodas skolotāja
Dana Zukule – fizikas, matemātikas skolotāja, 9.klases audzinātāja, “Dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas MK” vadītāja