Pedagogi

Mūsu skolas pedagogi:

Zane Selivanoviča - direktore
Svetlana Hadakovska - direktora vietniece, angļu valodas skolotāja

Gunita Kūla - 1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja 
Karīna Krūmiņa - 1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Sintija Pole - 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, “Klašu audzinātāju MK” vadītāja, direktora vietniece audzināšanas darbā, 1.-3. klašu posma pedagogu sadarbnīcas vadītāja 
Lelde Erzema - 2.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos   
Laura Meijere-Raģe - 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Ita Jansone - 4.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja, interešu izglītības koordinators
Ināra Gleizdāne - 4.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja 
Dana Zukule – 5. klases audzinātāja, fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja  
Jeļena Orlova - 6. klases audzinātāja, 1.-6.klašu mācību priekšmeta sports un veselība skolotāja  
Anda Mālmane - 7. klases audzinātāja, sociālais pedagogs 
Zoja Tarasenko - 8.a un 8.b klases audzinātāja, ģeogrāfijas un vācu valodas skolotāja, bibliotekāre 
Liene Stepiņa -  9. klases audzinātāja, speciālais pedagogs, "Atbalsta personāla "komandas vadītāja
Egija Tīse – 1.- 4. klašu vizuālās mākslas skolotāja, direktota vietniece audzināšanas darbā
Ilze Kalniņa - 5. - 9. klašu vizuālās mākslas skolotāja
Inna Kukša -  sākumskolas skolotāja
Inga Jefremova - matemātikas skolotāja
Artūrs Ansons- vēstures skolotājs
Reinis Ingevics – datorikas un informātikas skolotājs
Laila Matīsa - "Ekoskolas" koordinators, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Mārtiņš Priede - dizaina un tehnoloģiju, datorikas un informātikas skolotājs
Vikija Riekstiņa - logopēds
Laura Šuspāne - angļu valodas skolotāja, MOT vēstnese/trenere, 4.-9. klašu posmu pedagogu sadarbnīcas vadītāja
Natālija Volkonovska – angļu valodas un krievu valodas skolotāja
Ivita Miķelsone - sociālo zinību un vēstures skolotāja 
Oskars Mīļais - 7.-9. klašu mācību priekšmeta sports un veselība skolotājs 
Andra Ermansone - bioloģijas un ķīmijas skolotāja  
Laura Sivgale - mūzikas skolotāja