Interešu izglītība

 Interešu izglītības programmas 2020./2021. m. g.

1. Kultūrizglītība, Mūzika – Vokālais ansamblis
Kolektīva nosaukums: “Crescendo”. Vadītāja: Elizaveta Amiton

2. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Zīmēšana, gleznošana
Pulciņa nosaukums: “Mākslas studija”. Vadītāja: Ilze Kalniņa

3. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Kombinētie rokdarbi
Pulciņa nosaukums: “Radošā darbnīca”. Vadītāja: Laila Matīsa

4. Kultūrizglītība, Deja – Mūsdienu deja
Kolektīva nosaukums: ’’Kaprise”. Vadītāja: Jeļena Orlova

5. Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Pulciņa nosaukums: “Čempions”. Vadītāja: Jeļena Orlova

6. Jauniešu radošā iniciatīvu grupa
Pulciņa nosaukums: “Demokrāts”. Vadītāja: Inna Kukša

7. Kultūrizglītība, Teātris
Kolektīva nosaukums: “Spicie”. Vadītāja: Inna Kukša

8. Vides interešu izglītība, Ekoloģijas pulciņš
Pulciņa nosaukums: “Vides izglītības pulciņš”. Vadītāja: Laila Matīsa

9. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Zīmēšana, gleznošana
Pulciņa nosaukums: “Gleznošana ar eļļas krāsām”. Vadītājs: Egils Neihofers

Nodarbību saraksts 2020./2021. m.g.  

Nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Skolotājs
Vokālais ansamblis “Crescendo” 1.-9. kl. (4 st.) 13.30- 14.10 14.20- 15.00

12.40- 13.20

13.30- 14.10

Elizaveta  Amiton
Zīmēšana, gleznošana “Gleznošana ar eļļas krāsām ” 1.-9. kl. (2 st.) 13.30- 14.1015.00- 15.40 Egils Neihofers
Ekoloģijas pulciņš “Vides izglītības pulciņš” 1.-9. kl. (4 st.) 15.00- 15.4015.50- 16.30 Laila Matīsa
Kombinētie rokdarbi “Radošā darbnīca” 1.-9. kl. (2 st.) 14.20- 15.00

15.00- 15.40

Laila Matīsa
Mūsdienu deja “Kaprise” 1.-4. kl. (2 st.) 13.30- 14.10 13.30- 14.10 Jeļena Orlova
Mūsdienu deja “Kaprise” 5.-9. kl. (2 st.) 13.30- 14.10 12.40- 13.20 Jeļena Orlova
Citas sporta spēles “Čempions” 1.-4. kl. (2 st.) 12.40-13.20 12.40-13.20 Jeļena Orlova
Citas sporta spēles “Čempions” 5.-9. kl. (1 st.) 14.20-15.00 Jeļena Orlova
Jauniešu radošā iniciatīvu grupa “Demokrāts” 5.-9. kl. (2 st.) 14.20- 15.00 13.30- 14.10 Inna Kukša
Zīmēšana, gleznošana “Mākslas studija” 1.-9. kl. (2 st.) 13.30- 14.1014.20- 15.00 Ilze Kalniņa
Teātris “Spicie” 2.-8.kl. (2 st.) 13.30- 14.1014.20- 15.00 Inna Kukša
Projekts “Dari un radi” 4.-9. kl. (2 st.) 15.15- 15.5516.05- 16.45 Laila Matīsa
Projekts “Jauno pētnieku klubs” 5.-9. kl. (2 st.) 14.20- 15.0015.00-15.40 Dana Zukule
 SASNIEGUMI 2020./2021. m.g.