Ekoskola

Izpildītās tēmas:

Atkritumi                       2018./2019.m.g. iegūts Sertifikāts par dalību Ekoskolu programmā

Enerģija                        2019./2020.m.g. iegūts Zaļais karogs

Transports                   2020./2021.m.g. iegūts Zaļais karogs

Skolas vide un apkārtne 2021./2022.m.g. iegūts Zaļais karogs

KAS IR EKOSKOLA?     

 Noskaties un pievienojies!