Atbalsta personāls

Skolas atbalsta personāls:
Zenta Raciņa
zentar@inbox.lv
26341358
Anda Mālmane
anda.malmane@inbox.lv
26569904
Liene Stepiņa
lienesstepina@gmail.com
Vikija Riekstiņa
ika@inbox.lv
Skolas atbalsta personāla darba laiks:
Sociālais pedagogs – Anda Mālmane
Pirmdiena 8.00 – 14.00
Otrdiena 8.00 – 14.00
Trešdiena 8.00 – 14.00
Ceturtdiena 8.00 – 14.00
Piektdiena 8.00 – 14.00
Speciālais pedagogs – Liene Stepiņa
Pirmdiena 8.00 – 15.00
Otrdiena 8.00 – 15.00
Trešdiena 8.00 – 15.00
Ceturtdiena 8.00 – 15.00
Piektdiena 8.00 – 14.00
Skolas logopēds – Vikija Riekstiņa
Pirmdiena 12.05 – 16.00
Otrdiena 12.55 – 16.00
Trešdiena 12.55 – 16.00
Ceturtdiena 12.05 – 16.00
Informācijai par pedagoģiski medicīnisko komisiju:
Tālr. 63107276 vai 29136771