Lepojamies!

Tukuma 3. pamatskolas Diploms par teicamām sekmēm mācībās 2019./2020.m.g. 1.semestrī:  1. klase: Jurijs Malzups Tukuma 3.pamatskolas Diploms par labām un teicamām sekmēm mācībās 2019./2020.m.g. 1.semestrī:    1. klase: Nikola Gabriela Grāpe, Ivo Grundmanis  2. klase: Elizabete Celma, Roberts Puķe  3.klase: Arsēnijs Aņisimovs, Endijs Līcis  4.klase: Ričards Butkus, Undīne Cīrule, Megija Jaunekle,

LASĪT TĀLĀK...

“Koru kari”

Noslēdzot 2019./ 2020.mācību gada pirmo pusgadu Tukuma 3. pamatskolā 19. decembrī notika Ziemassvētku pasākums “Koru kari”. Pasākumā svētku gaisotni uzbūra 5.-9. klašu skolēni, kuri bija sagatavojuši skanīgus priekšnesumus, izvēloties dziesmas pat no 80 gadu repertuāra. Protams, ka šādā pasākumā neiztikt bez žūrijas, kura prata saskatīt pozitīvo un pateikt labu vārdu

LASĪT TĀLĀK...

Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš ”CITS BAZĀRS”

18. decembrī tirdzniecības centrā “Rimi” (Pasta iela 14, Tukums) no plkst. 11.00 līdz 14.00 notika Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš “Cits bazārs”. Pasākumā piedalījās 27 skolēnu mācību uzņēmumi no dažādām Latvijas skolām, tostarp arī mēs -SMU “LAITHING”, piedāvājot stilīgus atstarotājus, kuri noder gada tumšākajā laikā, kā arī matu gumijas jeb “skrančijus”, lai ikvienai

LASĪT TĀLĀK...

Labdarības akcija

Tukuma 3. pamatskolas kolektīvs no sirds saka paldies saviem skolēniem, viņu vecākiem, kā arī visiem pārējiem, kas no 1. līdz 13. decembrim piedalījās labdarības akcijā, iepriecinot pansionāta “Ķīši” iemītniekus. “Es cenšos labas lietas darīt katru dienu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, cik skaista būtu šī pasaule!” /Džekijs Čans/

LASĪT TĀLĀK...

Skolas egles iedegšana

Mūsu skolas tradīcija jau daudzus gadus ir skolas egles pušķošana un iedegšana. Egles rotāšanā piedalās 5.- 9. klašu skolēni, kuri izvilkuši laimīgo lozi jauniešu pašpārvaldes “Demokrāts” rīkotajā loterijā. Kad eglīte saposta, to nepieciešams izgaismot. Uz šo mirkli tiek aicināti gan bērni no pirmsskolas, gan arī 1. – 4. klašu skolēni, kas,

LASĪT TĀLĀK...