Ekoskolas gada tēma “Transports”

Lai iepazītu dažādus transporta veidus, padziļinātu izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību un veicinātu videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu, popularizējot, piemēram, riteņbraukšanu un iešanu kājām, Ekoskolas aktīvisti mācību platformā “Kahoot” izveidoja testu “Transports Tukumā”.      Pirms testa 5.-9. klašu skolēni tika aicināti izlasīt informāciju par Ekoskolas

LASĪT TĀLĀK...

Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”

No 22. līdz 26. aprīlim tiešsaistē notika ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”.    Mūsu skolu šajā pasākumā pārstāvēja divi skolēnu mācību uzņēmumi – SMU “LAITHING” un SMU “Meiteņu rotas”.      SMU “LAITHING”, kas tika izvirzīts nominācijai “Sociāli atbildīgākais SMU”, piedāvā iegādāties atstarotājus, kas piešūti pat pie

LASĪT TĀLĀK...

Klāt 24. aprīlis- Lielās Talkas dienas

Šodien, 24. aprīlī, četrpadsmito reizi norisināsies akcija Lielā Talka. Gluži tāpat kā pagājušajā gadā, ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus, talkot var doties SOLO, DUO, Ģimenes lokā vai kopīgās talkās līdz 10 cilvēkiem. Lielās Talkas ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veikt vides sakopšanas un labiekārtošanas darbus, lai sakoptu publisku teritoriju

LASĪT TĀLĀK...

7. klase attālināti viesojās Saeimā

  6. aprīli Tukuma 3. pamatskolas 7. klases skolēniem bija iespēja attālināti piedalīties izglītojošā skolu programmā “Iepazīsti Saeimu” tiešsaistes lekcijā, kura ilga aptuveni stundu.   Lekcijas laikā tika stāstīts par politiskajiem procesiem Latvijā, Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.      Vissinteresantāk skolēniem šķita brīdis,

LASĪT TĀLĀK...

Junior Achievement Latvija (JA Latvija) rīko finanšu pratības konkursus

Jau vairākus gadus Junior Achievement Latvija (JA Latvija) rīko finanšu pratības konkursus. “Biznesa pasakas” konkursā tiek vērtētas 5.- 9. klašu skolēnu sacerētās pasakas par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākošo uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un iekļaut tās

LASĪT TĀLĀK...

Erudīcijas konkurss ““FIZMIX Eksperiments”

Jau 26. sezonu AS “Latvenergo” organize 8. un 9. klašu skolēnu fizikas erudīcijas konkursu “FIZMIX Eksperiments”. Tā mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, un ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas, izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, kā arī

LASĪT TĀLĀK...