Ekoskolas gada tēma “Transports”

Lai iepazītu dažādus transporta veidus, padziļinātu izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību un veicinātu videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu, popularizējot, piemēram, riteņbraukšanu un iešanu kājām, Ekoskolas aktīvisti mācību platformā “Kahoot” izveidoja testu “Transports Tukumā”.   

  Pirms testa 5.-9. klašu skolēni tika aicināti izlasīt informāciju par Ekoskolas aktīvistu veikto pētījumu, kas tika piedāvāts iepriekš veidotā un apkopotā prezentācijā.   

  Skolēni uzzināja to, cik noslogotas ir Tukuma dzelzceļa stacijas, vietējo autobusu maršrutu skaitu, starppilsētu pieturu atršanās vietas un, protams, par piesārņojumu, ko rada transporta līdzekļi Tukumā.  

 Paldies Ekoskolas skolēniem par pētījumu un testu!

#Ekoskola