“Gada skolēnu ekskursija”

Viena no ikgadējām skolas tradīcijām mūsu skolā ir Gada skolēnu ekskursija. Katra mācību gada 1.semestrī iepriekšējā mācību gada aktīvākie kā motivāciju turpmākam darbam, saņem skolas dāvātu mācību ekskursiju. Šoreiz Gada skolēni devās uz ” Ādažu Čipšu” ražotni, kur piedalījās “Uzturklases ” nodarbībā- ceļoja virtuāli pa ražotni, uzzināja čipšu vēsturi,degustēja, iepazina

LASĪT TĀLĀK...

Nodarbības ar sociālo pedagogu sākumskolā

Novembrī skolas sociālais pedagogs dodas pie sākumskolas skolēniem, lai skolēnos nostiprinātu prasmes klausīties un būt pacietīgiem stundu laikā. Kopīgi pārrunāti skolas galvenie noteikumi, uzvedība klasē, kā to pildīšana vai nepildīšana ietekmē citus klases biedrus, kā arī bērni teatralizēti izspēlējuši kādu no skolas noteikumiem. Stundās lasītas pasakas un kopīgi pārrunātas galvenās

LASĪT TĀLĀK...

” Latvijas 100 gades koncerts”.

16. novembrī ,Tukuma 3.pamatskolā, notika ” Latvijas 100 gades koncerts”. Koncertu caurvija iespēja iepazīties ar Latvijas vēsturi.  Lai viss būtu spilgtāks,to papildināja ar priekšnesumiem  skolas vokālais ansamblis ” Crescendo”, mūsdienu deju grupa ” Kaprise”, Jauniešu radošā iniacitīvu grupa” Demokrāts”. Paldies skolēniem un skolotājiem par brīnišķīgo koncertu!

LASĪT TĀLĀK...

Konkurss “Mana Latvija”

16. novembrī sākumskolas skolēni pulcējās skolas zālē uz erudītu konkursu “Mana Latvija”. Latvijai tika veltītas dzejas rindas, stāsti, vēlējumi un atbildes uz izzinošiem jautājumiem par mūsu valsti. Prieks kopā būt! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 Paldies sākumskolas skolotājām, īpaši konkursa vadītājai Aijai Jurševicai!

LASĪT TĀLĀK...

Projekta “Ekoskola”aktivitātes

Šodien, 15. novembrī, Tukuma 3. pamatskolas zālē notika projekta “EKOSKOLA” aktivitāšu pasākums. Apzinot ar vidi saistītos tematus, katrai klasei bija iespēja iepazīt tuvāk kādu no vides jautājumiem, piemēram, atkritumu šķirošana, veselīgs uzturs, ūdens, dabas daudzveidība, globālā sasilšana, transports, utt. Dažādo tematu ietvaros, skolēniem bija iespēja novērtēt, ko veiksmīgu jau veic

LASĪT TĀLĀK...

Projektu diena 16. novembrī

Tukuma 3.pamatskola Projektu diena 16.11.2018.   Projektu dienas tēma: Latvijas Republikas Proklamēšanas diena                                                           Latvijai 100   Projektu dienas plāns: 1.-4.klases Stundas Dienas plānojums Projekta vadītāji 1. Dzejoļu konkurss ”Dzejolis Latvijai’ klasēs. (klašu audzinātājas) Klašu audzinātāji, L.Stepiņa 2. Viktorīna ”Mana Latvija” 3. Radošās darbnīcas “Sveiciens Latvijai 100 dzimšanas dienā”

LASĪT TĀLĀK...

Senlietu izstāde” Pagājušais gadsimts”

Iesoļojot šajā svētku mēnesī, esam sarīkojuši interesantu izstādi savā skolā. Senlietu izstādi  “Pagājušais gadsimts”. Šajā izstādē varēja apskatīt interesantas un veclaicīgas lietas- plates, kasešu magnetafonu, rotaļlietas, laikrakstus, grāmatas, pulksteņus, traukus,gāzmasku,dvieļus un citas lietas no pagājušā gadsimta. Gan vecāki, gan bērni, gan skolas personāls ar interesi vēroja,kādas lietas izskatījušās senāk, kā

LASĪT TĀLĀK...

Veselīga uztura izglītojošas nodarbības

8. novembrī skolā tika organizētas izglītojošas nodarbības par veselīgu uzturu 3. – 4. klašu un 7. – 8. klašu skolēniem. Pasākums tika īstenots Tukuma novada domes projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus”

LASĪT TĀLĀK...

“Ekoskolas” projekts

Uzsākot jauno mācību gadu, esam pieteikuši savu dalību “Ekoskolas” projektā. 2. novembrī skolā notika “Ekoskolas” rīkotais pasākums ” Nē vienreiz lietojamai plastmasai”! Šajā dienā katras klases skolēni kopā ar audzinātājām veidoja dažādus mākslas darbus no plastmasas iepakojumiem, tādējādi parādot, ka no visa tā, ko mēs izmetam, var veidot mākslas darbus! Visi

LASĪT TĀLĀK...