“Ekoskolas” projekts

Uzsākot jauno mācību gadu, esam pieteikuši savu dalību “Ekoskolas” projektā.
2. novembrī skolā notika “Ekoskolas” rīkotais pasākums ” Nē vienreiz lietojamai plastmasai”!

Šajā dienā katras klases skolēni kopā ar audzinātājām veidoja dažādus mākslas darbus no plastmasas iepakojumiem, tādējādi parādot, ka no visa tā, ko mēs izmetam, var veidot mākslas darbus! Visi materiāli tika iegūti sakopjot katram savas mājas apkārtni. Mēs bijām patīkami pārsteigti par iegūto materiālu daudzumu!!

“Ekoskola” un “Rīcības dienas 2018” akcijā piedalījās ap divsimt skolēnu un divdesmit skolotāju. Mūsu kuplo skaitu paplašināja atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” pārstāves . Viņas izvērtēja skolēnu radošumu un pasniedza veicināšanas balvas labākajiem. 6.a klases skolēni no plastmasas maisiņiem izveidoja lecamaukliņu, kuru izmantot starpbrīžos un iemācījās gatavot papīra maisiņus!

Paldies AAS “Piejūra”, paldies klases audzinātājiem par iesaisti un skolotājai Lailai Matīsai par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!

Saudzēsim dabu!