Ekoskolas projekts “Skolas vide un apkārtne”

Pievienojoties Vispasaules Āra izglītības dienai un apgūstot jaunizveidotās āra klases, Tukuma 3.pamatskolas skolēni, kopā ar audzinātājām un priekšmetu skolotājiem piedalījās interesantā projektā “Skolas vide un apkārtne”. Skolēni ,atbilstoši vecuma grupai ,saņēma uzdevumus ,lai izpētītu un iepazītu skolas vidi. 1.-3. klases Saņēma ielu kvartāla, kurā atrodas skola, karti. Viņu uzdevums bija kartē

LASĪT TĀLĀK...

Āra izglītības klases

    Maijā Eko skolas rosinātas, dažādas mācību stundas notika skola apkārtnē un āra klasēs-vizuālā māksla, bioloģija, matemātika, literatūra, sports, svešvaloda.     Vizuālā mākslā-zīmēja tuvumā esošās ēkas, matemātikā 5 .klase meklēja skolas apkārtnē dažādus leņķus un veidoja kolāžu no tiem. 7.klase matemātikas stundās papildināja projektu ,,Skolas vide un apkārtne” – skaitīja

LASĪT TĀLĀK...