Ekoskolas projekts “Skolas vide un apkārtne”

Pievienojoties Vispasaules Āra izglītības dienai un apgūstot jaunizveidotās āra klases, Tukuma 3.pamatskolas skolēni, kopā ar audzinātājām un priekšmetu skolotājiem piedalījās interesantā projektā “Skolas vide un apkārtne”.

Skolēni ,atbilstoši vecuma grupai ,saņēma uzdevumus ,lai izpētītu un iepazītu skolas vidi.

1.-3. klases

Saņēma ielu kvartāla, kurā atrodas skola, karti. Viņu uzdevums bija kartē iezīmēt skolas žogu.(Veicot precīzi un mērogā). Iezīmēt kartē trūkstošos objektus – sports halli ,terasi, solus, dobes, kokus.

Skolēniem šāda pieredze bija pirmo reizi, un tas viņiem nelikās viegli, bet bija interesanti.

4.-6. klašu skolēni iezīmēja kartē skolas teritoriju un žogu, sporta halli, terasi ,solus, dobes.

Šīs vecuma grupas bērniem papildus uzdevums bija iezīmē kartē visus skolas teritorijā esošos kokus un krūmus. Uzzināt  un ierakstīt to nosaukumus, izmantojot aplikāciju- PlantNet.

  Izvēlas 1*1 metru lielu laukumu skolas teritorijā un nosaka un pieraksta visus esošos augus (izmanto aplikāciju- PlantNet).

Skolēni darbojās grupās un veiksmīgi tika galā ar šo uzdevumu!

7.-8.klašu skolēni pie visiem iepriekš minētajiem uzdevumiem saņēma vēl vienu uzdevumu.

  Izmēra 5 lielāko koku apkārtmēru ar mērlenti un pieraksta rezultātu.

Izmēra 3 lielāko koku augstumu , izmantojot aplikāciju GLOBE Observer.

  Vecāko klašu skolēni iemēģināja spēkus koku augstumu mērīšanā ar aplikāciju GLOBE Observer. Skolēniem likās interesanti uzzināt koku augstumu un nopublicēt to portālā. Izrādās, ka mūsu skolas teritorijā reiz bijis parks un tādēļ 3 resnākie skolas koki-oši un ozoli, var tuvoties dižkoku resnumam 310-346 centimetri. Taču garuma ziņā vēl jāpaaugas- 17,42 m-18,7metri.

  Projekta ietvaros, izpētot skolas vidi un apkārtni, ieguvām šādus rezultātus-Skolas teritorijā kopā ir 119 dažādi 7 sugu krūmi un 44 dažādi 7 sugu koki.

  7. klases skolēni matemātikas stundās rēķināja krūmu % sadalījumu visvairāk 55 gab. un 26% bija Corylus maxima mill-Lielaugļu lazdas un Ribes alpinum- Alpu vērene (alpīnā jāņoga), 55 gab. un 25% no visiem skolas krūmiem.

  5. klases skolēni mēģināja atrast dažādus leņķus skolas teritorijā – šaurus, platus, izstieptus, izveidojot kolāžu. Tas likās gana interesanti un saistoši.

  Puķu dobes mums ir krāšņu-krāšņas! Saskaitījām 14 dažādas šķirnes. Skaisti!

  Pētot 1. kvadrātmetru zāles laukuma, mums izdevās saskaitīt 7 dažādas augu sugas.

Skaisti un bagātīgi pie mums!

Skolēniem pētījums likās interesants, un viņi ieguva daudz jaunas informācijas par skolas vidi un apkārtni.

  EKO padome