Āra izglītības klases

    Maijā Eko skolas rosinātas, dažādas mācību stundas notika skola apkārtnē un āra klasēs-vizuālā māksla, bioloģija, matemātika, literatūra, sports, svešvaloda.

    Vizuālā mākslā-zīmēja tuvumā esošās ēkas, matemātikā 5 .klase meklēja skolas apkārtnē dažādus leņķus un veidoja kolāžu no tiem. 7.klase matemātikas stundās papildināja projektu ,,Skolas vide un apkārtne” – skaitīja skolas teritorijā  esošos krūmus, noteica to sugas un rēķināja, cik % katrs krūms sastāda, no kopējā skolas krūmu skaita! 3.klase literatūras stundās veiksmīgi izmantoja āra klases iespējas! 7.bioloģijā pētīja gaisa kvalitāti skolas apkārtnē.

   Skolēni bija priecīgi izmantot iespēju vienlaicīgi apgūt mācību saturu un darboties svaigā gaisā.

Ekoskolas koordinators Laila Matīsa

3. klase un skolotāja Sintija Pole
5. klase apgūst matemātiku kopā ar skolotāju Danu Zukuli
Dabu jāglezno dabā!