Mācību gada noslēguma koncerts un skolēnu godināšana

30. maijā skolēni, skolotāji, vecāki un citi interesenti tikās Tukuma 3. pamatskolas mācību gada noslēguma koncertā, kur kopīgi atskatījās uz 2021./2022. m.g. paveikto, godināja labākos un ,protams, atkal izbaudīja kopā būšanu.

Pasākuma laikā uzstājās 1.-9.klašu skolēni. Paldies mūzikas skolotājam Rihardam Jakuško ar pavadošo grupu! Tas bija sirsnīgi un ļoti, ļoti aizkustinoši!

9. a un 9. b klašu skolēni
3. klase
1. klase
Skolēni no Ukrainas un viņu lielākais atbalsts – skolotāja Nataliia Malzup

Neviens koncerts, pasākums mūsu skolā nav iedomājams bez ritmiskajiem un spilgtajiem deju grupas “Kaprise” priekšnesumiem. Paldies skolotājai Jeļenai Orlovai!

Pirmsskolas grupiņa “Cālīši”

Un kas gan ir skolas mācību gada noslēguma koncerts, ja netiek pasniegti godināšanas raksti.

Tukuma 3.pamatskolas godināšanas rakstus par teicamām sekmēm mācībās 2021./2022.m.g.:

1.klase Maksims Sarainovs, Ildze Zamberga

2.klase Annika Luīze Mežapuķe , Anete Ozola

3.klase  Malzups Jurijs

8.klase Alise Mažule.

9.a klase Nauris Muča

Tukuma 3.pamatskolas Atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm mācībās 2021./2022.m.g.:

1.klase Amēlija Benjamiņa, Roberts Amoliņš

2.klase Jānis Daniels Žurovskis, Valerijs Jasinskis, Agnese Priedīte, Alise Zamberga

4.klase Artūrs Ķere            

5.klase Marta Priedīte

6.klase Ričards Butkus, Undīne Cīrule, Rajens Jānis Nordens             

7.klase Paula Grīniņa, Madara Marta Drūnese

8.klase Šeluha Raivo, Karīna Marija Gajevika  

9.b klase Vlass Volkonovskis, Vlads Orlovs, Luīze Ozola, Adelija Čebakova

2021./2022.mācību gads ir noslēdzies, laiks sveikt vasaru un piedzīvot to! ☀️

Paldies skolēniem, paldies pedagogu kolektīvam, paldies skolas personālam un vecākiem par paveikto un piedzīvoto šajā mācību gadā!

Uz tikšanos 1.septembrī! ☘️