Junior Achievement Latvija (JA Latvija) rīko finanšu pratības konkursus

Jau vairākus gadus Junior Achievement Latvija (JA Latvija) rīko finanšu pratības konkursus.

“Biznesa pasakas” konkursā tiek vērtētas 5.- 9. klašu skolēnu sacerētās pasakas par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām.

Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākošo uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un iekļaut tās pasakas sižetā.

Savukārt, JA Latvija konkursā “Mana vārdnīcīņa” 1.-4. klašu skolēni tiek aicināti izveidot savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu.

Kā paši organizatori stāsta, tad, piedaloties šajā konkursā, bērns mācās izprast ekonomikas pamatjēdzienus, diskutēt par tiem ar vecākiem un vecvecākiem, kā arī patstāvīgi domāt un attīstīt sevī radošumu.

Arī mūsu skolas skolēni šogad ir čakli pastrādājuši, jo kopumā tika nosūtītas

12 pasakas un 3 biznesa vārdnīciņas.

Paldies skolotājai Lailai Matīsai un dalībniekiem! Lai veicas!