Skolas egles iedegšana

Mūsu skolas tradīcija jau daudzus gadus ir skolas egles pušķošana un iedegšana. Egles rotāšanā piedalās 5.- 9. klašu skolēni, kuri izvilkuši laimīgo lozi jauniešu pašpārvaldes “Demokrāts” rīkotajā loterijā. Kad eglīte saposta, to nepieciešams izgaismot. Uz šo mirkli tiek aicināti gan bērni no pirmsskolas, gan arī 1. – 4. klašu skolēni, kas, noklausoties skolas ansambļa “Crescendo” svinīgo priekšnesumu un kopīgi saucot:”Eglīte, iededzies!”, 6. decembrī sagaidīja ilgi gaidīto brīnumu- svētku egles iedegšanu.