Izstāde 18. novembrim

Novembrī, kad valsts dzimšanas dienas noskaņās rit visa dzīve, arī mūsu skolā norit daudz interesantu pasākumu, kas veido piederību savai tautai, skolai un ģimenei, gan attīstīta cieņu pret valodu, mīlestību un pret katru darbu, ko darām.

Latvijas valsts lepojas arī ar bagātīgu un neatkārtojamu folkloras un tradīciju mantojumu, kas mūsdienās joprojām ir svarīga latviskās kultūras un identitātes sastāvdaļa. Tās – ir vērtības, kas rūpīgi kopjamas un saglabājamas nākamajām paaudzēm. Šīs folkloras vērtības tradicionāli tiek iekļautas arī mācību procesā, kas spilgtāk izpaužas bērnu darbos caur etnogrāfiju, ornamentiku. Par godu svētkiem, skolotājas Ilzes rosināti, 5 – 9.klases audzēkņi darināja ornamentālas kompozīcijas izvēloties sev uzrunājošas latviešu senās rakstu zīmes. Uzdoto darbu bērni veica attālināti, bez skolotājas klātbūtnes, taču gūtais rezultāts tapa pietiekoši interesants un radošs. Paldies vizuālās mākslas skolotājai Ilzei Kalniņai!

Lūk, ieskatam daži no audzēkņu radošajiem darbiem: