Ekoskolas vides novērtējums

17. oktobrī Tukuma 3. pamatskolā otrās stundas laikā notika Eksoskolas vides novērtējuma pasākums, kurā katra klase demonstrēja video par savu pētāmo tēmu. Bija sagatavoti pētījumi, aptaujas, novērojumi un ieteikumi saskatītās problēmas risināšanai.

Klašu tēmas:

•          Enerģija – 5.kl.

•          Transports – 4.a un b kl.

•          Ūdens – 2.b kl.

•          Pārtika – 3.kl.

•          Vide un veselība – 2.a kl.

•          Skolas vide un apkārtne – 7.kl.

•          Mežs – 6.kl.

•          Bioloģiskā daudzveidība – 9.kl.

•          Klimata pārmaiņas – 8.a un b kl.

Ekoskola pētīja galveno tematu  – atkritumi.

  Šo pasākumu atklāja skolotāja Egija Tīse un vadīja Ekoskolas prezidente Madara Marta Drūnese .

Mūsu skolas šī gada tēma ir ATKRITUMI, tāpēc nolēmām piesaistīt arī skolas parlamentu, lai vieglāk būtu rīkot pasākumus saistībā ar Ekoskolu un lai varētu citos pasākumos iesaistīt mūsu tēmu ATKRITUMI. Piemēram, aicināt skolēnus uz pasākumiem ņemt paštaisītu ēdienu, nevis plastmasas iepakojumā.

Pasākums izvērtās interesants, informējošs un izzinošs!

 Bija prieks kopā sadarboties un izvērtēt, uzzināt citu klašu saskatītās problēmas un risisnājumus.                                                                 

Rakstu sagatavoja

Ekoskolas prezidente Madara Marta Drūnese