Rīcības dienas 2023

No 6. līdz 12. novembrim Ekoskolas aicina iesaistīties Rīcības dienu kampaņā.

Kas tad īsti ir Rīcības dienu kampaņa?

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas un citas izglītības iestādes ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības. 

Rīcības dienu mērķi:

  • rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
  • mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
  • attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
  • iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
  • papildināt izglītības iestāžu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
  • veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

Šogad Rīcības dienas notiks jau vienpadsmito gadu un izcels vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi mūsu ikdienā, kā kopīgo ietvaru nepieciešamajām pārmaiņām izvēloties Eiropas Zaļo kursu. Šis ir pārmaiņu laiks. Globālā klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums ir cēloņi planētas ekonomikas un ekoloģijas kritiskam stāvoklim. Lai mēs nākotnē varētu uzlabot savas dzīves kvalitātes līmeni, nepieciešams atrast jaunu pieeju gan mūsu ekosistēmai, gan planētas kopējiem resursiem.

Kas ir Eiropas zaļais kurss? Tas ir viens no risinājumiem, lai mūsu saimniekošana ilgtermiņā kļūtu noturīgāka, veicinot pārmaiņas cilvēku ikdienas paradumos – tajā, kā pārvietojamies, kā iepērkamies, ko ēdam un velkam mugurā, ko darām ar atkritumiem. Eiropas zaļais kurss nodrošinās videi draudzīgu attīstību un radīs jaunas, labi apmaksātas un zaļas darba vietas.

Joprojām pastāv priekšstats, ka Zaļais kurss ir kārtējās Eiropas prasības, kuras ir jāizpilda pienākuma pēc. Rīcības dienu 2023 mērķis palīdzēt sabiedrībai saprast, ka Zaļā kursa mērķu sasniegšana un planētas saudzēšana ir mūsu visu interesēs, jo planēta ir pirmajā vietā. Tā nodrošina mums nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē mēs dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm.

Esi aktīvs, iesaisties Ekoskolas aktīvistu plānaotajās nodarbēs un neaizmirsti par šī gada kopīgo saukli – “Planēta pirmajā vietā!”

Avots: https://ekoskolam.videsfonds.lv/lv/kampanas/ekoskolu-ricibas-dienas

Rīcības dienu aktivitātes Tukuma 3. pamatskolā