Atkritumu audits

Tukuma 3. pamatskola ir pilotskola LIFE integrētā projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP).

      Janvārī esam veikuši jau otro atkritumu auditu, lai novērtētu savu ikdienas atkritumu radīšanu vai neradīšanu. Ekoskolas un mācību stundu ietvaros katra klase ir izpētījusi dabas piesārņojumu, tā rašanās cēloņus un sekas. Izvērtējusi savas iespējas atkritumu neradīšanā un prasmes un iemaņas atkritumu šķirošanā.

   Audita laikā 1.-4. klašu skolēni veica auditu katrs savā klasē, lai izvērtētu, vai iemaņas atkritumu neradīšanā un šķirošanā ir noderējušas. Izrādās, ka klašu telpās atkritumu ir gana maz, un tiek ievēroti arī nosacījumi, kas saistīti ar to šķirošanu.

Ne tik veiksmīgi izdodas gaiteņos un koplietošanas telpās. Tas būs lauciņš Ekoskolas aktīvistiem, lai vēlreiz izglītotu jauniešus.

Ekoskola