EKOSKOLU APBALVOŠANAS CEREMONIJA

   Šodien, 13. septembrī, pulksten 9.00 Tukuma 3. pamatskolas Ekoskolas aktīvisti un pedagogi pulcējās Strēlnieku laukumā, lai kopā ar citiem Ekoskolu pārstāvjiem dotos “Pozitīvā gājienā” uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), lai kopā ar ministru Māri Sprindžuku dotos tālāk līdz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kur Ziedoņa zālē norisinājās ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana.

  Gājiena mērķis – aicināt VARAM aktīvāk iesaistīties aprites ekonomikas iedzīvināšanā, lai ikvienam būtu vieglāk samazināt atkritumus ikdienā un dzīvot dabai draudzīgāk.  

   Šogad Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas tika aktualizēta tēma par aprites ekonomikas pieeju, kas var palīdzēt veicināt atbildīgu resursu patēriņu un novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt atkritumu daudzumu un veicināt lietu atkārtotu izmantošanu, remontēšanu, atjaunošanu, pārveidošanu, atkritumu pārstrādi un citas svarīgas rīcības.  

  Pasākumā Ekoskolas sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Māris Sprindžuks, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, kā arī Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. 

   Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta arī starptautiskā Rīcības dienu kampaņa, kas ik gadu liek aizdomāties par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi mūsu ikdienā, savukārt sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, apbalvošanas pasākumā tika atklāta arī starptautiskā izglītības akcija ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’, ar mērķi aicināt izglītības iestādes iesaistīties un rīkot stundas, kas veltītas ilgtspējīgas attīstības tēmu iepazīšanai. Pasaules lielākajā mācību stundā ik gadu tiek padziļināti aplūkota kāda no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos izceltajām pasaules problēmām, kurām kopīgi tiek meklēti risinājumi.

   Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā Ekoskolas saņema aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā, iespējām piedalīties dažādās apmācībās un aktivitātēs, kā arī par Rīcības dienu kampaņu, kas šogad jau notiks vienpadsmito gadu, LIFE projektā ‘’No atkritumiem uz resursiem’’ izstrādātiem izglītojošiem rīkiem un aktivitātēm, Eiropas amatierzinātnes kampaņu ‘’Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!’’, kur jaunieši ir aicināti uzzināt vairāk par plastmasas piesārņojumu un sniegt atbalstu pētniecībā, Jauno vides reportieru programmas iespējām, kā arī par Vides izglītības fonda (FEE) aktualitātēm sadarbībā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.

   Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 13 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 11 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.  

Mēs, Tukuma 3. pamatskolas kolektīvs, lepojamies, ka esam daudz paveikuši mūsu pašu un planētas labā, jo arī šogad mūsu skolai tika piešķirts STARPTAUTISKAIS EKOSKOLAS SERTIFIKĀTS, un jau 15. septembrī sanāksim kopā, lai paceltu Zaļo karogu.

Lielākais paldies par nopelniem Ekoskolas aktīvistiem un skolotājām Lailai Matīsai un Egijai Tīsei!

Vai pamanīji, kā Ekoskolas aktīvisti likuši lietā kreklus, kas kādam vairs nešķita gana labi?

Fotomirklis no “Pozitīvā gājiena”