Mācību gada noslēguma koncerts  

   Neticami, bet fakts –  klāt ilgi gaidītā vasara, un izskanējis arī emocijām bagātais, lepnuma pārpildītais Tukuma 3. pamatskolas mācību gada noslēguma koncerts “Raibi – lieli un mazi”.  

   31. maijā plkst. 18.00 skolas kuplā saime pulcējās Tukuma Sporta hallē, kur ceļojot cauri Imanta Ziedoņa “Raibā pasaka” sižetam, par teicamiem, teicamiem un labiem sasniegumiem mācībās, triumfiem interešu izglītībā, veiksmīgiem rezultātiem konkursos, sporta sacensībās tika godināti mūsu skolas skolēni, kur pārsteiguma mirkļi tika sagādāti arī skolēnu vecākiem, un kopumā ikvienam dota fantastiska iespēja atskatīties uz paveikto 2022./2023. m.g. laikā, piedzīvojot un baudot skolēnu un skolotāju veiksmīgā, cieņpilnā, radošā sadarbībā tapušos priekšnesumus.

   Paldies “Raibi – lieli un mazi” pasākuma organizatoriem un iesaistītajām personām, kas kopīgiem spēkiem paveica lielisku darbu!

   Paldies par mācību gadā ieguldīto darbu arī skolas personālam un skolēnu vecākiem!

  Lai vasara jau šodien tevi ierauj tās krāsu, smaržu un piepildīto mirkļu virpulī! Tiekamies septembrī, lai sasniegtu jaunas virsotnes!