Tukuma novada skolēnu vides konkurss „Mans labais darbs”

10. maijā Tukuma bibliotēkā norisinājās Tukuma novada skolēnu vides konkurss “Mans labais darbs”.

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu individuālās kompetences vides izglītības jomā un veicināt skolēnu dabaszinātņu, sociālo un pislonisko lietpratību.

  Ar labajiem darbiem šajā konkursā dižojās arī mūsu skolas skolēni, kuri, domājot par vides saglabāšanu un mūsu planētas nākotni, jau mācību gada sākumā no dažādiem dabas materiāliem skolas teritorijā izveidoja māju kukaiņiem.  

  Netika aizmirsti arī putni, un par to paldies jāsaka 1.b klases skolēniem un viņu audzinātājai Leldei Erzamai, kas kopīgiem spēkiem nagloja un vēlāk skolas apkārtnē izvietoja putnu būrīšus.

  Konkursā “Mans labais darbs” piedalījās arī SMU uzņēmuma “Sēņu nams” pārstāves: Madara Marta Drūnese un Katrīna Drūnese. Meitenes šuj auduma maisiņus no lietotiem apģērba gabaliem, kuri vairs nav derīgi to paredzētajai funkcijai.

  Paldies par labā vairošanu konkursa dalībniekiem un skolotājām: Leldei Erzamai un Lailai Matīsai!