14. februāris

Aizvadīts 14. februāris, datums, kad tiek svinēta Svētā Valentīna diena. Protams, daudzi teiks, ka šie svētki nepieder mūsu kultūrai, bet kāpēc gan mēs uz to nevarētu paskatīties citādāk?

Tukuma 3. pamatskolā šajā dienā īpaši tiek aktualizēta tāda vērtība kā draudzība, jo kas gan mēs būtu bez saviem draugiem.

  Pie mums ir jauki katru dienu, bet šajā dienā īpaši sirsnīgi, jo skolēni jau nedēļu iepriekš greznojuši savas klases durvis, kas ir viena no mūsu skolas tradīcijām svētkos, jaukām vēstulītēm un apsveikumiem pildījuši Valentīna dienas pastu, lai svētkos tās atrastu īstos adresātus, kā arī deju grupa “Kaprise” uzstājās ar priekšnesumu, kas ar savu ritmiskumu lika pukstēt straujāk ikvienai sirdij. Un, lai arī šie svētki Latvijā nav oficiāli ierakstīti kalendārā, to svinēšana tomēr rada milzum lielu prieku jauniešos.

  Paldies skolēnu pašpārvaldei „Demokrāts” par pasākuma organizēšanu! Svētki ir tur, kur mēs tos veidojam!

8.klases meitenes un skolēnu pašpārvaldes “Demokrāts” pārstāves
Mūsu skolēni ir radoši!
5.klases skolēni pie savām klases durvīm, kuras izdekorētas par godu svētkiem.
2. klasei paticis dotais uzdevums par ģērbšanos sarkanā.
8. klase iesaka filmas Svētā Valentīna dienas vakaram. Kuru noskatījies tu?