Ekoskolas aktīvistu 1. sapulce

16. septembrī Ekoskolas aktīvisti pulcējās un 1. sapulci, kurā pārrunāja iepriekšējā mācību gadā paveikto, dalīja darba pienākumus jaunajam, kā arī ģenerēja radošas idejas, domājot par šajā gadā izvēlēto tēmu – SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE.

Lielākais gandarījums par Ekoskolas Zaļo karogu, kas, pateicoties skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbībai, arī šogad cēli plīvos pie mūsu skolas namdurvīm.

Paldies visiem, kas piedalījās!

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.
Lai skan Ekoskolas jaunā himna, kuru izpilda Kozmens!
Prieks par paveikto!