Laiks doties tālāk…

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”
Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev
“Tālu iešu!”
Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim skanīgam, baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.
/Gunta Micāne/   

Sveicam Tukuma 3. pamatskolas absolventus ar vispārējās pamatizglītības atestāta saņemšanu!