Kā aizvadījām pēdējos skolas dienu

Klāt 31. maijs, laiks doties pelnītā atpūtā. Kādam šis mācību gads šķita vieglāks, kādam- grūtāks, bet 9. klases skolēniem Tukuma 3. pamatskolā tas bija pēdējais.   

Lai godinātu mūsu absolventus un turpinātu vienu no mūsu saimes tradīcijām, šajā dienā par visu parūpējās 8. klašu skolēni, izveidojot fotostūrīti, kurā tika iemūžināti Pēdējā zvana skaistākie mirkļi, sagādājot svētku torti, lai aizmirstu rūgtos brīžus, kā arī uzdevumus, kas tika iekapsulēti un tiks atvērti kādā no nākamajiem salidojumiem Tukuma 3. pamatskolā, gremdējoties atmiņās par skolas laiku un tajā piedzīvoto.  

Devītie, lai Jums izdodas pieņemt pareizos lēmumus savas nākotnes labā un lai izdodas paspēt izbaudīt vasaru – ar sauli un lietu, taureņiem, zemenēm un visu, ko kāro Jūsu sirds!   

  Paldies arī pārējiem skolēniem un viņu vecākiem! Lai bezrūpīgs vasaras brīvlaiks – Jūs esat to pelnījuši!