Mācību ekskursijas un pārgājieni

Mācību gada noslēgumā tradicionāli dodamies mācību ekskursijās, pārgājienos. Tas ir veids, kā dažādot mācību procesu un noteiktas tēmas apgūt neikdienišķos apstākļos – muzejā, dabā, kultūras vai vēstures objektā. Skolēnos tas rada mācību motivāciju un prieku, turklāt ekskursijas saliedē kolektīvu.