“To redzēju, to zināju, to es pratu!”

Un atkal mūsu talanti gūst atzinību vizuālās mākslas konkursos! Šoreiz Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādē – konkursā “To redzēju, to zināju, to es pratu!” piedalījās 14 dažāda vecuma mūsu skolas skolēni. Atzinības rakstus ieguva Kitija Folkmane par darbu “Dizaina kastītes”, Laura Gailīte par darbu “Peļu ģimenīte”, Sintija Čebikina par darbu “Noskaņa”, Heilija Heidija Nordena par darbu “Jaunā saimniece”, Madara Muča par darbu “Lakats”.

Izstāde apskatāma Tukuma novada Domes ēkā līdz 11. jūnijam.

Paldies visiem dalībniekiem par radošumu!

Paldies skolotājām Lailai Matīsai un Ilzei Kalniņai par skolēnu motivēšanu atspoguļot jaunas zināšanas un prasmes savos darbos!