Miķeļdienas tirdziņš.

Miķeļi ir rudens saulgrieži. Mūsu skolā Miķeļdienu atzīmējām ar bagātīgu Miķeldienas tirgu, kur dzirdamas skaļas runas, kaulēšanās.

Piedalījās skolēni ar pašceptām maizītēm, pašu vārītām zaptēm, un pašu gatavotiem citiem gardumiem. Atsaucība bija liela. Prieks bija gan pircējiem, gan pārdevējiem. Paldies visiem, kuri piedalījās!