Karjeras nedēļa

KARJERAS NEDĒĻA

no 8. – 12. oktobrim

visā Latvijā

“Tavs karjeras skrejceļš!”

 PASĀKUMI TUKUMA 3. PAMATSKOLĀ

Pasākums Laiks Dalībnieki
Ekskursijas uz uzņēmumiem 8. – 19. oktobris 1. – 9. klase
Profesiju diena sākumskolā “Kad es pabeigšu skolu, es būšu…” 12. oktobris 1. – 4. un 8.  – 9. klašu skolēni
Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (vecākiem u.c.) 8. – 19. oktobris 1. – 9. klase
Profesiju diena PII “Lotte” “Kad es izaugšu liels, es būšu…” 18. oktobris Skolēnu pašpārvalde
Klases stundas karjeras izvēlē visu oktobri 1. – 9. klase
Karjeras izvēles pasākums – interaktīvas nodarbības “Izvēlies savu karjeras skrejceļu pats!” 10. oktobris

10.00 – 14.00

8.  – 9. klašu skolēni
Ekskursija uz Tukuma internātpamatskolu 18. oktobris 7. – 9. klašu skolēni

2018./ 2019. m.g.