Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksti

Tukuma 3. pamatskola var lepoties ne tikai ar lieliskiem skolēniem, bet arī ar skolotājiem.
3. oktobrī Zemgales vidusskolā Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu par radošu pedagoģisko darbu saņēma trīs mūsu skolas skolotājas – Jeļena Orlova, Aiga Jansone, Ita Vītiņa.

Priecājamies par jums!