Miķeļdiena

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.
Tukuma 3. pamatskolā tradicionāli šos svētkus atzīmē ar Miķeļdienas tirdziņu, kurš šogad tika rīkots 27. septembrī. Jāteic, ka skolēni, kopā ar saviem vecākiem, bija centušies, jo piedāvāto kārumu klāsts bija milzīgs un pa prātam ikvienam.
Paldies visiem Miķeļdienas tirdziņa dalībniekiem par jauko un izdevušos pasākumu! Tiksimies atkal nākamgad!