6.februāris – Drošāka interneta diena

Internets ir svarīga mūsdienu sabiedrības sastāvdaļa, kas piedāvā plašas iespējas mācīšanās, saziņas un izklaides jomā. Tomēr tajā ir arī dažādi riski, piemēram, tiešsaistes uzbrukumi, nelikumīgs saturs un privātuma apdraudējumi.  

   “Drošāka interneta diena” ir iniciatīva, kas aicina ikvienu apzināties interneta drošības jautājumus un veicināt tiešsaistes drošību.  

   Par drošu interneta lietošanu domā arī Tukuma 3. pamatskolā, tāpēc mūsu skolas skolēniem šodien tika dota iespēja iesiesaistīties “Drošāka interneta diena” aktivitātēs, lai veicinātu digitālo kompetenci un izprastu interneta drošības jautājumus, kā arī atbildīgi attiektos pret digitālo vidi.  

   Skolēni apkopoja ikdienā biežāk lietotās interneta vietnes un aplikācijas un sniedza, kā arī noskaidroja ieteikumus, kā pasargāt sevi un savus datus no dažādiem riskiem.  

   Šodienas pasākumi un aktivitātes neapšaubāmi palīdzēs skolēniem apzināties drošas digitālās prakses nozīmi un veicināja kopīgu diskusiju par interneta drošību, kas ir neaizvietojama zināšanu un informācijas daļa mūsdienu pasaulē.