Vēstures stundas un Barikāžu laiks

   Šodien mūsu skolas vēstures skolotājs Artūrs Ansons aicināja savās mācību stundās skolēnus pulcēties skolas pagalmā, lai kopīgi atcerētos un godinātu 1991. gada barikāžu aizstāvjus, kā arī pieminēt upurus, kuri zaudēja savas dzīvības šajā vēsturiski nozīmīgajā notikumā.

   Skolēni pulcējās pie kopīga ugunskura, kur tika pārrunāts šī svarīgā notikumu vēsturiskais konteksts, kad pilsoņi aizstāvēja savu brīvību un neatkarību no PSRS.   

   Skolēni uzzināja par barikādēm, kas notika Rīgā un citas Latvijas pilsētās, un par to, kā pilsoņi kopīgi stāvēja pretī PSRS militārajam spiedienam, arī to, ka barikādes simbolizēja Latvijas tautas vēlmi saglabāt savu neatkarību un valsts suverenitāti.

    Mācību stundas laikā skolēni vienojās arī kopīgās dziesmās, lasīja dzeju, kurā atspoguļoti tā laika notikumi, tika vārīta zupa, jo tieši tā tas viss notika arī tad – laikā, kad drosmīgi, patriotiski cilvēki sanāca kopā, lai aizstāvētu savu zemi.

   Mācību stundas izskaņā skolotājs aicināja skolēnus noskaidrot, kā barikādes ietekmēja Latvijas vēsturi un valsts attīstību pēc neatkarības atgūšanas. Skolēniem tika uzdots izpētīt, kāda ir viņu personīgā atbilde uz jautājumu par to, kā viņi varētu aizstāvēt savu valsti un brīvību šodienā un nākotnē.

   Šis pasākums bija vērtīga iespēja skolēniem iepazīties ar Latvijas vēstures svarīgu notikumu un to, kāda cīņa un upurus tas prasīja. Tas arī mudināja skolēnus domāt par savu lomu un atbildību Latvijas nākotnē, lai saglabātu un veidotu tās brīvību un neatkarību.

Paldies skolotājai Egijai Tīsei par iersomi vārīt veģetāro soļanku! Mēs esam Ekoskola!

Pašiem savas barikādes