Ekoskolas 2. pilnsapulce un 1. semestra noslēguma pasākums

22. decembrī Tukuma 3. pamatskolā notika Ekoskolas 2. pilnsapulce, kur piedalījās klašu Eko vēstneši un aktīvisti. Prezentācijā atcerējāmies svarīgākos notikumus, rezumējām pirmajā pusgadā paveikto. Izvērtējām tikko notikušo Atkritumu auditu, suminājām labākos darbu veicējus. Īpašu atzinību izpelnījās 4. klases skolnieces-Annika Luīze Mežapuķe un  Alise Zamberga, 4.b klase skolēni Roberts Jekelis un Denijs Šteinbergs, kuri bija galvenie 1. atkritumu audita atbildīgie.

Atzīmējām arī 9.klase skolēnu veiksmīgo dalību Latvija Ekoskolu hakatonā ar tēmu bezatkritumu dzīvesveids.

Šogad katra klase izveidoja arī savu EKO eglīti, lai saudzētu meža zaļo rotu. Skolas egli un pagalmu izgreznojām ar rokdarbu pulciņa skolēnu pašu gatavotiem Eko rotājumiem.

Vakara gaitā ne tikai izvērtējām paveikto darbu, runājām par tā uzlabojumu un nākamā gada uzdevumiem, bet arī cepām gardas piparkūkas. Pasākuma saviesīgajā daļā šoreiz bija sagatavotas spēles un rotaļas arī par gada tēmu –ATKRITUMI. Jauniešiem īpaši patika atkritumu poligona “URDA” sagatavotā interaktīvā spēle-“NEBARO POLIGONU”, kuru skolēni aktīvi spēlēja uz interaktīvās tāfeles, šādi nostiprinot iegūtās zināšanas atkritumu šķirošanā.

Ekoskola