Zinību diena mūsmājās

Nedaudz skumji, ka esam pateikuši ardievas vasarai, paspējuši aizvadīt 1. septembri, bet liels prieks par to, ka plaši atveras skolas durvis jaunajam 2023./2024. mācību gadam.

Mācības ir ne tikai ceļš uz zināšanām un izaugsmi, bet arī ceļš uz draudzību, tāpēc no sirds priecājamies, ka arī šogad Tukuma 3. pamatskolā savas skolas gaitas uzsāk divas 1. klases, un ,protams, lepojamies ar visiem pārējiem, kuri veido un kuplina mūsu skolas draudzīgo saimi.

Mēs zinām un apsolām, ka šis būs laiks, kurā mēs kopā veidosim stāstus, iegūsim zināšanas un svinēsim kopīgus panākumus! Lai mums visiem veiksmīgs šis mācību gads!

1. a klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Gunitu Kūlu

1. b klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Karīnu Krūmiņu

2. b klaases skolēni kopā ar audzinātāju Leldi Erzemu

4. a un 5. klašu skolēni ceļā uz svinīgo pašākumu skolas sporta hallē

Mirklis no svinīgā Zinību dienas pasākuma

Paldies skolotājai Egijai Tīsei par aktīvu jaunā mācību gada iesākumu!

9. klases skolēni kopā ar audzinātāju Lieni Stepiņu

Par skaistām atmiņām un skolas laiku!