Skolas pagalmā tapusi “kukaiņu viesnīca”

Zinot, ka Pasaulē samazinās kukaiņu sugu daudzveidība, ieskaitot ziedaugu apputeksnētājus, un daudzviet ir “apputeksnētāju krīze”, Tukuma 3. pamatskolas Ekoskolas aktīvisti šodien atkārtoti atjaunoja skolas pagalmā ierīkoto “kukaiņu viesnīcu”, piepildot to ar dažādiem dabas materiāliem, kas varētu patikt tās topošajiem iemītniekiem.  

 “Kukaiņu viesnīca” veicina dārzā bioloģisko daudzveidību, pilda izglītojošu funkciju, kas noderēs dabaszinību stundās, piesaista kukaiņus – apputeksnētājus, kā arī tā var kļūt par interesantu dārza dizaina elementu.

   Ņem piemēru no mūsu Ekoskolas aktīvistiem un izveido “kukaiņu viesnīcu” arī savā dārzā!

  Paldies skolēniem un skolotājai Lailai Matīsai!

Nepacietīgi gaidām pirmos iemītniekus!