Zemes diena Tukuma 3. pamatskolā

Zemes diena ir ikgadējs globāls pasākums, kas tiek atzīmēts 22. aprīlī. Šī diena mums katram atgādina, ka Zeme un tās ekosistēma mums visiem nodrošina dzīvību. Katru gadu cilvēki aizvien vairāk un vairāk izmanto zemeslodes resursus, pat neapzinoties, ka tie tik ātri neatjaunojas, vai vispār vairs nav atjaunojami, jo ir izdarīts pārāk liels posts. Šajā dienā mēs aicinām ikvienu atcerēties un novērtēt zemi, un visu, ko tā mums sniedz! 

2023. gada tēma ir “Ieguldi mūsu Planētā!”

Tukuma 3. pamatskolas skolēni sakopa savu skolas apkārtni, parūpējās par puķu dobēm un kukaiņu māju.

Skolēni tika aicināti sakopt savu mājas un apkārtnes teritoriju, veikt dārza darbus un iesēt tajā dažādus ziedus.                   

 7.-9. klašu skolēni čakli palīdzēja sakopt pilsētas un tās apkārtnes teritorijas, savākt lielākus un mazākus atkritumus.

Ikviena maza rīcība panāk lielu un redzamu ieguldījumu Zemes dienā!

#ZemesDiena #Ekoskolas

Ekoskola