Kā Ekoskolas komūna komunicē ar skolēniem skolā?

Lepojamies ar februārī atklāto EKOSKOLAS RADIO līniju, kur ceturtdienās Ekoskolas padomes jaunieši informē un iepazīstina ar jaunākajiem faktiem un notikumiem saistībā ar vides jautājumiem, izmantojot skolas raidlīniju ar skaļruņiem visā skolā.

TV ekrāns ir otrs veids, kā tiek nodota aktuālā informācija un foto mirkļi par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem, kā arī dažādi ieteikumi saistībā ar rūpēm par zemeslodi.

Un, protams, mūsu jauniešu radītie plakāti, kuri informē par EKOSKOLAS aktualitātēm un kampaņām.

Facebook platforma un skolas mājaslapa arī tiek regulāri izmantota, lai aktualizētu dažādus notikumus Ekoskolas  darbībā. Seko #Tukuma 3. pamatskola. #Mazas rīcības liela ietekme.

Ekoskola